Video

Máy tách màu gạo 12 máng Grotech

Tách màu hạt điều

Công nghệ camera mới trong tách màu

Ứng dụng A.I vào máy tách màu nông sản

Tách màu nhựa băm ABS

Tách màu nhựa Pet băm

Máy tách màu nhân cà phê rang

Máy tách màu nhân cà phê Robusta

Máy tách màu nhựa PET tái chế

Tách màu lá thảo mộc bằng máy Hàn Quốc

Máy tách màu mini đa năng

Máy tách màu gạo Hàn Quốc